Privacybeleid 1. Partij verzameling en verwerking persoonlijke informatie Stage Fun Entertainment Molsekiezel 147 3920 Lommel Tel. : 0488/22 15 89 of 011/18 54 60 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. BTW. : BE0634.559.746 2. Verzameling en verwerking persoonsgegevens 2.1 Manier van verzameling persoonlijke gegevens Het gebruik van onze website door gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. Deze kunnen bekomen worden door het invullen van het contactformulier, het invullen van de gastenboek, via cookies of registratieprocedure bij offertes of boekingen. Persoonlijke gegevens kunnen ook verzameld worden tijdens marketingacties, wedstrijden en op evenementen door middel van het invullen van actiekaarten, wedstrijdformulieren en informatiefiches. 2.2 Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt kunnen worden - naam en voornaam - geslacht - geboortedatum - adresgegevens - telefoonnummer - emailadres - bankrekeningnummer - gegevens met betrekking tot u activiteit op onze website - foto’s - locatiegegevens - type apparaat waarmee u onze website bezoekt Stage Fun Entertainment verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacybeleid. De verzamelde persoonlijke gegevens worden binnen Europa verwerkt en beveiligd volgens de EU-normen. De verwerking van deze gegevens door Stage Fun Entertainment, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Stage Fun Entertainment optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet van de verordening.  2.3 Doel verzameling persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden : - toezenden van nieuwsbrieven en informatiebrochures - communicatie met klanten - het opmaken van prijsoffertes en facturen - verbetering van onze website - verbetering van onze dienstverlening door klantenbeoordelingen - organiseren van marketingacties en wedstrijden - aanwerving personeel - anonieme statistieken binnen de organisatie waaruit de identiteit van specifieke personen en/of bedrijven niet kunnen achterhaald worden 2.4 Toestemming van de betrokkene Door de toegang tot en het gebruik van onze website alsook het invullen van actiekaarten, wedstrijdformulieren, informatiefiches en/of het verlenen van fotomateriaal verklaart de gebruiker/klant dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens heeft gelezen en gegeven. De overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid. 3. Ontvangen van persoonlijke gegevens en openbaarmaking aan derden Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, verwerkers, leveranciers en bedrijven in onderaanneming van Stage Fun Entertainment voor zover adequate garantie wordt geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Stage Fun Entertainment voor het bekomen van een optimale dienstverlening. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Stage Fun Entertainment, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en uitbesteden van deze gegevens. In alle gevallen dient de ontvanger van deze persoonlijke gegevens en degenen aan wie deze verstrekt worden de inhoud van dit privacybeleid na te leven. Stage Fun Entertainment zorgt ervoor dat zij de gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier zal verwerken.  4. Beveiliging van de persoonlijke gegevens Stage Fun Entertainment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan ontvangen wij graag een email via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5. Bewaartermijn van de persoonlijke gegevens Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de wet van de verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.  Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 5 jaar. 6. Rechten van de betrokkenen 6.1 Recht op inzage De betrokkene heeft ten allertijden het recht zijn/haar persoonlijke gegevens op te vragen en in te kijken. Ook kan de bezoeker/gebruiker/klant bekijken hoe zijn/haar persoonlijke gegevens worden verwerkt. 6.2 Recht op rechtzetting De betrokkene heeft ten allertijden het recht zijn/haar persoonlijke gegevens na inzage te laten aanvullen, verbeteren of te verwijderen. 6.3 Recht om vergeten te worden De betrokkene heeft ten allertijden het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens volledig uit alle systemen en databases te laten verwijderen. 6.4 Recht om klacht in te dienen De betrokkene heeft ten allertijden het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie wanneer hij/zij vindt dat zijn/haar persoonlijke gegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. 6.5 Recht om toestemming in te trekken De betrokkene waarvan zijn/haar persoonlijke gegevens worden verzameld heeft ten allertijden het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. 6.6 Recht op beperking van verwerking De betrokkene heeft ten allertijden het recht om de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens (tijdelijk) te beperken. 6.7 Recht op overdraagbaarheid De betrokkene heeft ten allertijden het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens aan een andere verantwoordelijke of organisatie te laten overdragen. 6.8 Recht op verzetting tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen De betrokkene heeft ten allertijden het recht om de automatische profilering tot verwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens te laten uitschakelen. 7. Geautomatiseerde besluitvorming Stage Fun Entertainment maakt geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming. Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt door de zaakvoerder en/of medewerkers van Stage Fun Entertainment en niet door computerprogramma’s of geautomatiseerde systemen.